Achterambachtseweg

Aan de Achterambachtseweg komen de oever van de Waal en het recreatiegebied bij elkaar. Als de maximaal toegestane snelheid omlaag wordt gebracht, verbetert de aansluiting tussen de gebieden en is het prettiger recreëren.

De Achterambachtseweg ligt op het raakvlak tussen het recent ontwikkelde natuur- en recreatiegebied Sandelingen Ambacht en de Waal. Hier zijn de oever van de Waal en het recreatiegebied met elkaar verbonden. Net als op de Pruimendijk en de Noldijk wordt er op de Achterambachtseweg veel te hard gereden. Voor een goede aansluiting tussen deze twee gebieden, en voor een prettige recreatieve beleving zal de verkeerssituatie op deze weg moeten worden aangepast. In de eerder vastgestelde gebiedsvisie Waalzone van Hendrik Ido Ambacht (2014) is deze plek ook in beeld gebracht, de benoemde ambities voor deze locatie vormen samen deze sleutelplek.

Frelustal

Sinds enige tijd staat er op deze locatie de Frelustal. In deze stal staan oud Hollandse schapen en runderen, welke niet alleen een mooi beeld opleveren in het landschap, maar ook een educatieve waarde hebben. De deuren van de Frelustal staan open voor bezoekers en er is een educatief programma. Juist omdat er op dit punt al wat te beleven is, is dit punt een mooie plek voor een kleinschalige horecavoorziening (kiosk/theetuin).

Picknickplaats

Voor een goede samenhang tussen de twee gebieden moet er een brede en verkeersveilige oversteekplaats komen. Er ontstaat zo een groene zone aan de waterkant, waar nu al bankjes en picknickgelegenheden zijn neergezet. Het is ook een geschikte plek voor een verhuurlocatie voor kano’s en boten, en als aanlegplek voor passanten. Zo kan de vaartocht worden afgewisseld met een bezoekje aan de Frelustal, een wandeling in Sandelingen Ambacht of een versnapering bij de kleinschalige horeca. 

Op de kaart

Achterambachtseweg