De Waal: Zichtbaar en beleefbaar

Al decennialang geeft het Waalgebied gezicht aan het hart van IJsselmonde. Ondanks de vele veranderingen in IJsselmonde, is de typische eigen Waalsfeer al die tijd bewaard gebleven. Onze aandacht gaat uit naar het bewaken van de bestaande kwaliteiten en het benutten van de potentie van het gebied.

De Waal loopt van Hendrik-Ido-Ambacht via Oostendam en Rijsoord naar Barendrecht en Heerjansdam waar het, via een gemaal, verbonden is met de Oude Maas. Aan de loop van de Waal is een rijke geschiedenis verbonden. Sinds de afdamming door Graaf Willem III in 1332 is het opgebloeid tot een schilderachtig binnenwater. Vandaag de dag zie je dat er nog steeds aan af, het heeft de tand des tijds met gemak doorstaan. Toch neemt nu langzaam de druk van bebouwing langs de oever toe en dankzij de bijdrage van de Provincie Zuid-Holland kunnen wij ons nu inzetten om de Waal voor bewoners en recreanten optimaal bereikbaar en beleefbaar te houden.

Kansen op en langs het water

Er zijn legio kansen om de ruimtelijke en ecologische kwaliteit op en langs de Waal te verbeteren. Wij stelden de Waalvisie op, die deze kansen beschrijft en sleutelplekken langs de Waal aanwijst. Door samen met initiatiefnemers en ondernemers in te zetten op deze sleutelplekken zorgen we er voor dat het gebied stap voor stap zijn plek op IJsselmonde versterkt.

 

Contact

Heeft u een initiatief? Of wilt u meer informatie over de kansen langs de Waal? Neem dan contact op met projectleider Wietske Wolf via w.wolf@bar-organisatie.nl.