Documenten

Het Ontwikkelprogramma IJsselmonde en de nog op te richten Landschapstafel IJsselmonde vinden hun oorsprong in het Deltapoort programma.

In 2012 heeft de stuurgroep van dit programma de Gebiedsvisie Deltapoort 2025 vastgesteld. Het doel bij de uitvoering van deze visie is: het gebied IJsselmonde te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied waar met plezier en tevredenheid wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Verschillende ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden hebben hier zich afgelopen jaren al voor ingezet. Onder andere binnen de thema’s groen, recreatie, toerisme, bereikbaarheid, routenetwerk en bedrijvigheid. Op deze pagina tref je achtergrondinformatie, documenten, websites en handige links.

Download hier het uitvoeringsprogramma

De drijvende kracht achter onze concrete plannen is het uitvoeringsprogramma, dat in 2016 is opgesteld. Daarin staat de visie Deltapoort vertaalt in concrete plannen om IJsselmonde aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder te maken. Er is tijdens het opstellen van het uitvoeringsprogramma al flink wat energie ontstaan en we zijn dan ook trots op de dingen die we met elkaar al hebben weten te realiseren.

Hieronder kun je de voorgaande edities van de nieuwsbrief downloaden

2020

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

april 2020

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

november 2020

2019

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

april 2019

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

juli 2019

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

december 2019

2018

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

april 2018

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

juli 2018

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

november 2018

2017

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

juni 2017

Nieuwsbrief Groen IJsselmonde

 

november 2017