Gebiedsimpulsen & Particuliere initiatieven

 

In het algemeen geldt dat Groen IJsselmonde streeft naar een groen en kwalitatief hoogwaardig landschap op IJsselmonde. We zien een landschap voor ons waar natuur en recreëren naast elkaar kunnen bestaan. Een belangrijk onderdeel van ons plan om dat te bereiken zijn de gebiedsimpulsen die overheden geven en particuliere initiatieven.

Om IJsselmonde als geheel groener en kwalitatief hoogwaardiger te maken, investeren we in een aantal belangrijke gebieden op het eiland.  In veel gevallen nemen de samenwerkende gemeenten zelf het initiatief. Er wordt natuurlijk wel altijd gezocht naar samenwerking met private partijen en met inwoners. Daarnaast ondersteunen we, financieel of anderszins, initiatieven van anderen. Denk aan verenigingen, stichtingen en ondernemers.