Gebiedsimpulsen

In het algemeen geldt dat Groen IJsselmonde streeft naar een groen en kwalitatief hoogwaardig landschap op IJsselmonde. We zien een landschap voor ons waar natuur en recreëren naast elkaar kunnen bestaan. Een belangrijk onderdeel van ons plan om dat te bereiken zijn de “gebiedsimpulsen”.

Om IJsselmonde als geheel groener en kwalitatief hoogwaardiger te maken, investeren we in een aantal belangrijke gebieden op het eiland. Anders dan bij de particuliere initiatieven nemen de samenwerkende gemeenten in het geval van deze gebieden zelf het initiatief. Er wordt natuurlijk wel altijd gezocht naar samenwerking met private partijen en met inwoners.

Welke gebiedsimpulsen zijn er?

In eerste instantie is er een selectie van gebieden gemaakt die op de lijst staan voor een gebiedsimpuls. De wens is om deze gebieden de komende tijd extra aandacht te geven.

Wat Waar
Gebiedsimpuls Glassanering IJsselmonde
Gebiedsimpuls Zuidelijk Randpark Barendrecht
Gebiedsimpuls Bezoekerscentrum Sophiapolder Hendrik-Ido-Ambacht
Gebiedsimpuls Bolnes-Zuid Ridderkerk
Gebiedsimpuls Pilot visie dijklinten Barendrecht
Gebiedsimpuls Natuurgoed Ziedewij Barendrecht
Gebiedsimpuls Jachthaven Johannapolder Albrandswaard
Gebiedsimpuls Binnenland Alrbrandswaard
Gebiedsimpuls Polder Albrandswaard Albrandswaard

Op de kaart

De gebieden die extra aandacht verdienen staan aangegeven op de kaart, met uitzondering van de glassanering en de dijklinten. Voor deze impulsen geldt dat, indien er een ontwikkeling zich aandient, wij ons zullen inzetten om een bijdrage te kunnen leveren.

Kaart gebiedsimpulsen IJsselmonde