Handhaving en toezicht

Als iedereen wil kunnen genieten van de Waal, moet het er veilig zijn. We onderzoeken hoe we handhaving en toezicht in kunnen zetten om recreanten, schippers en omwonenden allemaal prettig te kunnen laten verblijven.

Om het toezicht op de Waal echt structureel te kunnen verbeteren was een nieuwe politieboot nodig. In juni 2018 werd een nieuwe boot te water gelaten in de Waal en daarmee is de veiligheid voor recreanten en het woongenot voor omwonenden sterk verbeterd.

Registratieplicht

Vooralsnog wordt de registratieplicht van boten niet opnieuw ingevoerd. Enerzijds om de Waal niet nog meer te privatiseren en anderzijds omdat deze maatregel onvoldoende kan worden gehandhaafd. In het geval dat iemand een melding maakt dat boot X te hard vaart, dan kan de politie hier nog steeds niet adequaat op reageren.

We besteden in de toekomst nog in het bijzonder aandacht aan de overlast bij de surfbocht en de parkeer overlast bij de Waalweg.

Overlast melden

Natuurlijk willen we dat de Waal in de tussentijd ook voldoende veilig is. Wij willen u dan ook vragen om echt een melding te maken zodra u misstanden op de Waal constateert. Dit kan door te bellen met de toezichthouder via het nummer 0900-8844. Dit geldt wel alleen voor overlast. Zijn er andere zaken die u wilt melden met betrekking tot wrakken, steigers en bijvoorbeeld waterkwaliteit neem dan contact op via het Waterschapsloket (2005005@wshd.nl) en via het nummer 0900-2005005.

Twitter

De toezichthouder is ook actief op twitter. Volg de berichtgeving rond het toezicht op de Waal via @Toezicht_Waal.