Havendam

Op de plek waar de Waal de dorpen Oostendam en Hendrik-Ido-Ambacht van elkaar scheidt stond vroeger een sluis. Nu is er nog maar weinig zicht op de Waal en is de relatie met de Noord verdwenen. Dat kan beter, vinden wij.

Deze havendam ligt op de grens van Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. De Waal vormt hier al eeuwenlang een scheiding tussen de dorpen Oostendam en Hendrik-Ido-Ambacht. In 1505 werd er in Oostendam een sluis aangelegd, welke vooral was bedoeld voor de afwatering. In eerste instantie was dit een houten sluis, welke later is vervangen voor een stenen sluis. De sluis werd tot halverwege de 20e eeuw gebruikt voor de binnenvaart. Vanaf de Noord voeren schepen via de sluis bij Oostendam de Waal op, onder andere voor de bevoorrading van Hendrik-Ido-Ambacht, maar ook voor de vlasoogst. Inmiddels is er geen sluis meer, en ligt er op de plaats van de sluis een parkeerterrein.

Belangrijke schakels

Vanaf het havenhoofd is er slechts beperkt zicht op de Waal, en de relatie met de Noord is geheel verdwenen. Het voorstel is daarom om de oorspronkelijke loop van de Waal weer beter zichtbaar te maken, om te beginnen met het zicht op de Waal zelf. Vanuit de Waalvisie van Hendrik-Ido-Ambacht is hier al de nodige aandacht voor, de plannen zijn om de container die nu het zicht op de Waal ontneemt te verwijderen en met een vlonder het contact met de Waal te herstellen. Om ook een duidelijkere ruimtelijke relatie met de Noord te maken is het voorstel om het plein een nieuwe inrichting te geven. Het gebied is nu enigszins gefragmenteerd, met een nieuw plein ontstaat er meer samenhang in het gebied. Niet alleen de verbinding naar de Noord verdient de nodige aandacht, ook de route naar de Waterbus is een aandachtspunt, evenals de route naar de Crezéepolder. Voor het recreatieve netwerk op IJsselmonde zijn dit belangrijke schakels die nu nog enigszins onderbelicht zijn.

Waterbus

Ontwerp

Er is een ontwerp op hoofdlijnen gemaakt waarin wordt gerefereerd aan de voormalige haven door middel  van een ondiepe bak die in de winter gebruikt kan worden om te schaatsen en in de zomer voor waterplezier. Of dit ook daadwerkelijk mogelijk is laten we nu een grondmechanisch onderzoek verrichten. Verder is de locatie waar nu een container staat ingericht als openbare plek waar het water van de Waal ook echt bereikbaar is. Het parkeerterrein kan dienst doen als vertrekpunt van wandelingen in het buitengebied.

Zodra er meer zekerheid is over een aantal elementaire aspecten in het ontwerp zal ook de omgeving geconsulteerd worden.

 

Wandelroute naar de Crezéepolder

Eén van de tips uit de opgerichte klankbordgroep was om een wandelverbinding te maken tussen het Havenhoofd en de Crezéepolder die de Waal volgt tot de monding in de Noord. Daarna vervolgt de route onder de brug door en over de tunnelbak van de A15 tot in de Crezéepolder. De route is nu al begaanbaar, maar om hem op te nemen in het routenetwerk willen we een paar kleine aanpassingen doen voor een betere begaanbaarheid. Hiervoor moeten we afspraken maken met de grondeigenaren (Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandse Delta).

Op de kaart

Havendam