Heerjansdam

Heerjansdam kan worden gezien als beginpunt of als eindpunt van de Waal. Er is plek voor recreatie en het moet een schakel worden tussen recreatie op de Waal, de omliggende polders en de Oude Maas.

Heerjansdam kan worden gezien als beginpunt of als eindpunt van de Waal. Ooit was de Waal onderdeel van een dynamische delta, maar al vroeg in de 14e eeuw werd de Waal aan 2 kanten afgedamd. Sinds die tijd is er alleen nog het havenkanaal dat herinnert aan de vroegere verbinding. Tegenwoordig is deze relatie nauwelijks meer zichtbaar; het gemaal is enigszins verstopt, en het havenkanaal ziet eruit als een gewone sloot. In een groter verband biedt deze plek aan de Waal kansen voor recreatieve ontwikkelingen, onder meer als schakel tussen de recreatie op de Waal, de polders van Barendrecht en Heerjansdam, en de Oude Maas.

 

Pauzeplek

Dit gebied heeft veel potentie om de Waal beter zichtbaar en beleefbaar te maken, en een bijdrage te leveren aan het verhaal van de Waal. De locatie is een schakelpunt tussen verschillende gebieden; de Waal, (speel) polder Buijtenland, de Zuidpolder, de jachthaven, het kleine veld en natuurlijk de historische kern van Heerjansdam. Maar om een echt schakelpunt te kunnen zijn is een trekker nodig,bijvoorbeeld een horeca-punt, en moeten de kwaliteiten van de plek beter worden benut. Bovendien is het noodzakelijk om de verbindingen tussen deze gebieden tot stand te brengen of te verbeteren.

Heerjansdam pauze plek

Deze plek is een mooie locatie voor (kleinschalige) horeca, en wellicht ook voor de verhuur van kano’s of fluisterboten. Bijvoorbeeld in het voormalige gemeentehuis, het gemaal, of juist meer richting de jachthaven. Dit is de plek waar de historie van de dam verteld kan worden, waarbij ook het karakteristieke gebouw van het gemaal een rol kan spelen. Passerende recreanten op het land en op het water hebben hier straks een prachtige pauzeplek.

 

Horeca

Direct na vaststelling van de Waalvisie is gebleken dat het voormalige gemeentehuis in Heerjansdam niet langer in bezit was van de gemeente. Inmiddels is het gebouw verkocht, de nieuwe eigenaar wil hier appartementen in maken.

Het gemaal biedt wat dat betreft meer perspectief. Het gebouw wordt al lange tijd gebruikt voor opslag door het waterschap, maar anders dan dat wordt het nu niet gebruikt. Onder het gemaalgebouw loopt een duiker, deze moet wel bereikbaar blijven. Voordat we verder kunnen met de doorontwikkeling van dit horecapunt willen we eerst de bereikbaarheid ervan verbeteren voor voetgangers en fietsers.

 

Havenkanaal en verbinding met het Kleine Veld

Voor de inrichting van het havenkanaal zijn nog geen plannen gemaakt, evenals de verbinding met het Kleine Veld. Voor het Kleine veld is onlangs onderzoek gedaan door DCMR in verband met eventuele sanering. Gebleken is dat een eventuele sanering een grotere ecologische impact zal hebben dan de huidige vervuiling. Na een maatschappelijke afweging door DCMR is geconcludeerd dat het niet zinvol is om sanerende maatregelen uit te voeren. Mogelijk heeft dit als gevolg dat natuurvriendelijke oevers hier niet mogelijk zijn.

 

Wandelroute langs de oever

Deze verbinding is niet zomaar haalbaar, we hebben hier te maken met verschillende grondeigenaren die een dergelijk pad een aantasting vinden van hun privacy. Omdat het hier gaat om een cruciale verbinding in het netwerk willen we toch onderzoeken hoe dit pad, met minimale aantasting van de privacy, gerealiseerd zou kunnen worden.

Een belangrijk onderdeel in deze wandelroute is het punt waar deze aansluit op de Noldijk. Het maakt een groot verschil of dit een ‘paadje is tussen twee woningen’ of een duidelijke startplek gekoppeld aan horeca. Het tweede heeft de voorkeur en daar doet zich nu een kans voor. Het perceel direct naast het gemaal is te koop en is vooralsnog onbebouwd, maar heeft wel een bouwvlak. Er zijn gesprekken geweest met de eigenaar om te kijken of we tot een integrale transformatie van deze plek kunnen komen. Dit heeft nog niet tot succes geleid. De particuliere eigenaar heeft gekozen om een woning te gaan ontwikkelen op deze grond. Binnenkort gaan we nog een keer met de partijen om tafel.

 

Transformatie bedrijven naar woningen

Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein Gors-Noord omgevormd naar woningen. Meer transformaties van bedrijven naar woningen staan nog op de wensenlijst.

Op de kaart

Heerjansdam