Polder Buitenland

We realiseerden bloemenweides, stadslandbouw en wandel- en fietsroutes in de Polder Buitenland in Zwijndrecht.

Sinds een aantal jaar hebben de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer de wens de Polder Buitenland in Zwijndrecht duurzaam in te richten voor natuur en recreatie. Daarom werden in de afgelopen periode verschillende gronden aangekocht en tijdelijk ingericht. Om inwoners van Zwijndrecht dicht bij huis van de natuur te kunnen laten genieten en te kunnen laten wandelen wordt het gebied in het voorjaar van 2017 definitief ingericht met bloemenweides, stadslandbouw en wandel- en fietsroutes.

Op de kaart

Polder Buitenland