Recreatieve Routes

Een dagje fietsen of wandelen begint met het uitstippelen van een mooie route. Daarom vinden wij dat de routes op IJsselmonde versterkt moeten worden. Zodat recreanten van begin tot eind het eiland zo optimaal mogelijk kunnen beleven.

We ontwikkelen routes en willen bestaande fiets- en wandelpaden in de toekomst beter benutten. Maar we zien ook dat er op sommige punten in die bestaande routes belangrijke schakels missen. Door ze op een natuurlijke manier aan elkaar te verbinden wordt recreëren op het eiland IJsselmonde toegankelijker én leuker.

Hollandse banen

Hollandse Banen zijn uitnodigende groene routes met allure en comfort voor alle vormen van langzaam verkeer vanuit het hart van het stedelijke gebied naar buiten toe. We onderzoeken of de route van Rotterdam naar Dordrecht kan worden ingericht als Hollandse Baan langs de Maas, de Noord en de Oude Maas.

De bedoeling is dat dit een aangename route wordt waar oevers, dijken, havens, en het buitendijks landschap de boventoon voeren in de beleving. De route gaat over het eiland van Brienenoord en langs de Kop van IJsselmonde, het Huys ten Donck, de Schans, de Ridderhaven, de Gorzen, Crezeepolder, De Waalmonding aan de Noord, de Sophiapolder en de Galgenplaat tot aan het Veerplein in Zwijndrecht en de brug naar Dordrecht.