Rijsoord

Het dorp Rijsoord kent een prachtige historie. Van de vlasboerderijen tot 19e eeuwse kunstenaars die van ver kwamen om de Waal te schilderen. Die historie moet weer zichtbaar en beleefbaar worden.

Rijsoord (of eigenlijk ‘op Rezoord’) ligt centraal in het Waalgebied. De geschiedenis van het dorp is nauw verbonden met de Waal. Rondom Rijsoord werd vooral vlas verbouwd. Bij het roten van het vlas en voor het vervoer ervan speelde de Waal een belangrijke rol. Op veel plekken langs de Waal staan oude vlasboerderijen, maar de vlasteelt zelf en de binnenvaart zijn al lange tijd uit het gebied verdwenen. De prachtige ligging van het dorp aan de Waal bleef voor kunstenaars niet onopgemerkt. Aan het einde van de 19e eeuw vormde het dorp een bruisend middelpunt van kunstenaars die van heinde en ver in het dorp neerstreken: Parijs, Amerika, Canada, Griekenland, Duitsland en zelfs Nieuw-Zeeland. Ook nu levert het beeld van het dorp aan de Waal nog een prachtig beeld, maar van deze geschiedenis is weinig te herkennen.

Kansen voor recreatie

De centrale ligging, te midden van een rijke geschiedenis en nieuwe ontwikkelingen als het Waalbos maken dat deze plek uitermate geschikt is als uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten. Op deze plek wordt al met veel energie nagedacht over mogelijkheden door bijvoorbeeld de natuurvereniging, maar ook door mensen die zich bezighouden met de schildergeschiedenis. Om deze energie te bundelen is een kleinschalig gebouwtje nodig, wat kan dienen als bezoekerscentrum, sanitaire voorziening, locatie voor cursussen, thuisbasis voor de natuurvrijwilligers etc. In de directe omgeving van het gebouw komen een aantal voorbeeld velden met vlas, maar ook met graan dat in de molen gemalen kan worden. Ook komen er educatieve paden als een kabouterpad. Een goede aanduiding van de locatie, bijvoorbeeld als recreatief overstappunt, is daarmee van belang. Ook de ligplaatsen langs de Waal, welke nu niet echt een status hebben, krijgen een opknapbeurt. Het voorstel is om een klein aantal ligplaatsen aan te leggen met een verzorgde uitstraling.

Kansen voor recreatie Groen IJsselmonde

Bezoekerscentrum Waalbos

Vlakbij Rijsoord, naast de molen, werkt een groep vrijwilligers van de Stichting natuurbeheer Waalbos, de Molenstichting en de IJsclub R&O aan de realisatie van een bezoekerscentrum. Dit bezoekerscentum wordt een multifunctioneel gebouw als startpunt voor natuuractiviteiten, workshops en het gebouw dient als opslag plaats voor materialen benodigd voor natuurbeheer. Ook voor de molenaar is het een nuttige ruimte voor educatieve doeleinden en voorzieningen, omdat de molen daar te klein voor is. De verwachting is dat het bezoekerscentrum in mei 2020 opent. Voor meer informatie over het Waalbos kunt u terecht op de website van het Waalbos.

Duidelijke markering parkeerplaats

Een belangrijk aandachtspunt bij het bezoekerscentrum is het parkeren. Op dit moment is het voor bezoekers van het Waalbos niet altijd duidelijk waar de parkeerplaats is, je rijdt er gemakkelijk aan voorbij. Om het (onbewust) fout rijden te verminderen, wordt de weg aangepast zodat er een natuurlijke rijroute ontstaat richting het parkeerterrein Waalbos.

Minder verkeer op de Waalweg

Het is nu niet duidelijk genoeg dat de Waalweg geen doorgaande weg meer is. Sinds de Waalweg is ‘doorgeknipt’ rijden er nog steeds veel mensen door naar de surfbocht. Dit blijkt uit klachten van bewoners over geparkeerde auto’s langs de Waalweg en ter hoogte van het keerpunt. Dit onnodige verkeer zorgt voor te veel (parkeer)overlast.

Het projectteam Waalvisie heeft daarom een verkeersbesluit voor een geslotenverklaring (uitgezonderd bestemmingsverkeer) in voorbereiding. Dit verbod is beoogd op de Waalweg vanaf het parkeerterrein Waalbos tot de ‘knip’ de Waalweg.

Opruimen rommelige oevers

Een ander aandachtspunt bij deze sleutelplek is de rommelige oever met (half) gezonken bootjes. De gemeente Ridderkerk is grondeigenaar van deze plek. Uit de Waalavonden is gebleken dat er behoefte is aan ligplaatsen, ook op deze plek. Omwonenden hebben aangegeven dat zij dit niet willen en er is geen partij gevonden die de aanleg en het beheer van ligplaatsen op deze plek op zich wil nemen.

In Barendrecht is als onderdeel van de Waalvisie een haven in ontwikkeling. Daar moeten in de toekomst 99 ligplaatsen komen. Daarom is ervoor gekozen om op de locatie bij Rijsoord geen ligplaatsen terug te brengen, en mensen door te verwijzen naar Barendrecht.

Recreatiesteiger met een bankje aanleggen

Waar nu de rommelige oever is, komt een steiger die ook toegankelijk is voor mensen met een rolstoel. Op deze steiger kan iedereen genieten van de Waal. Het is de bedoeling dat mensen met een kano, of bezoekers van het bezoekerscentrum de boot even kunnen aanleggen. De roeivereniging wil deze plek ook graag gebruiken als wisselsteiger.

Ruimte voor vissteigers

De visvereniging heeft aangegeven dat ze graag vissteigers willen langs de Waal. Zodra de bootjes en de steigers zijn opgeruimd komt hier ruimte voor vissteigers. 

 

Op de kaart

Rijsoord