Veilig fietsen op de Noldijk

Om van de natuur te genieten, moet je veilig kunnen fietsen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om van de Noldijk een fietsstraat te maken, waar de auto slechts nog te gast is.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om van de Noldijk een fietsstraat te maken waar de auto slechts nog te gast is. Langzaam verkeer, zoals wandelaars en fietser kan zo veilig van de dijk gebruik maken. Om deze kwaliteitsverbetering te realiseren zijn er nog wel een aantal tijdsrovende stappen nodig, denk bijvoorbeeld aan het verleggen van de grens van de bebouwde kom. Het zal daarom nog een ruime tijd in beslag nemen voor deze verandering kan worden gerealiseerd.

 

In gesprek over beheer

Voor de Noldijk is binnen de Waalvisie geen geld gereserveerd. Vanuit de dijkenvisie van de gemeente Barendrecht is koers gezet om hier een 30 km/u regime in te stellen. Het besluit om de dijk daarvoor binnen de bebouwde komgrens te leggen is inmiddels genomen en voor overnamen van het beheer door het Waterschap Hollandse Delta zijn gesprekken gaande.

Op de kaart

Veilig fietsen op de Noldijk