Toen, Nu & in de Toekomst


Wilt u de presentatie van de Waalvisie nog eens nalezen? Of de Waalvisie zelf doornemen? Onderaan deze pagina kunt u beide documenten downloaden.

De Waal loopt van Hendrik-Ido Ambacht via Oostendam en Rijsoord naar Barendrecht en Heerjansdam waar het, via een gemaal verbonden is met de Oude Maas. Al decennialang geeft het Waalgebied gezicht aan het hart van IJsselmonde. Ondanks de vele veranderingen in IJsselmonde, is de typische eigen Waalsfeer al die tijd bewaard gebleven.  Aan de loop van de Waal is een rijke geschiedenis verbonden, die het verdient om verteld te worden.

We zien echter dat steeds meer oevers van de Waal bebouwd zijn geraakt. Voor wie niet direct aan de Waal woont, zijn er maar beperkte mogelijkheden om van het Waalgebied te genieten.

Nu nadenken over de toekomst
Daarom is het nu tijd om na te denken over de toekomst van de Waal; hoe kunnen we de kwaliteiten beschermen en beter benutten, zodat sfeer en geschiedenis bewaard blijven en ook recreanten meer van de Waal kunnen genieten? 

Om daar achter te komen is het belangrijk dat de verhalen van de Waal verteld worden. Natuurlijk is er een heleboel opgetekend in de loop der tijd, maar álle verhalen verdienen het om verteld te worden. Groot en klein.

De projectgroep Waalvisie verzamelt namens de Landschapstafel (wie zijn wij?) de verhalen (bijvoorbeeld tijdens de Waalavonden op 10 maart en 17 maart) en probeert een compleet beeld te krijgen van wat deze unieke plek betekent voor de omgeving. En het te bewaren voor de toekomst.

Toen: Een schilderachtig binnenwater

De oude rivierarm de Waal stond voor 1332 in open verbinding met de rivier de Noord in het oosten (toen nog Merwede) en de rivier de Oude Maas in het zuid-westen (toen nog de Dubbel). In 1332 is de Waal door Graaf Willem III afgedamd bij de Noord. Door die afdamming ontstond de Oostendam, de Heerjansdam en de gelijknamige plaatsen.

In de loop der tijd bloeide de Waal op tot een schilderachtig binnenwater. Vele kunstenaars maakten eind 19e en begin 20e eeuw prachtige schilderijen van dit schouwspel. Schilders vanuit de hele wereld kwamen bijvoorbeeld naar hotel Warendorp of het Schalksedijkje om te schilderen.

Er heeft zich in de geschiedenis van alles afgespeeld langs de Waal. Er zijn dan ook vele verhalen te vertellen die de waarde van het gebied benadrukken. 

Nu: Een verborgen schat

Vandaag de dag zijn de kwaliteiten van de Waal dus nog steeds bewaard gebleven. Het heeft de tand des tijds met gemak doorstaan. Maar ook dit ogenschijnlijk ongeroerde gebied voelt langzaam de druk van bebouwing langs de oever toenemen.  Denk alleen al aan de de A16 die inmiddels het gebied doorkruist en de verdichting aan de randen van de rivier. Deze en andere ontwikkelingen zorgen ervoor dat in de toekomst niet iedereen meer optimaal van de Waal kan genieten.

Dat zou eeuwig zonde zijn. Want het water biedt behalve een prachtige leefomgeving uitkomst voor watersport, amateursvisvangst, duiken en schaatsen. En langs de oostelijke oever van de Waal in Heerjansdam wordt tussen het clubhuis van de activiteitenvereniging en het restaurant door vrijwilligers van o.a. de milieuvereniging Heerjansdam bijvoorbeeld een educatief natuurpad aangelegd.

Iedereen die rondom de Waal woont en werkt erkent ongetwijfeld haar grote waarde. Daarom is het van groot belang dat dit in de toekomst zo blijft.

In de toekomst: Onzichtbaar of beleefbaar?

Om de Waal in de toekomst voor iedereen beleefbaar te maken en de unieke kwaliteiten te bewaken, ontwikkelde de Landschapstafel een Waalvisie. Met deze visie proberen we de ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve betekenis van de Waal te vergroten door de kwaliteiten van de Waal beter zichtbaar te maken en onderdeel te maken van de ruimtelijke en recreatieve structuren. Een eerste belangrijke stap om dat te bereiken is de karakteristieken en kwaliteiten van de Waal en haar oevers in kaart te brengen.  En dat kunnen we niet alleen.

Denk mee!
Daarom vragen we u om mee te denken. En daar mee bedoelen we iedereen die rondom de Waal woont en werkt óf een sterke binding met het gebied heeft. Welke verhalen weet u te vertellen over de Waal? Wat is de grote kracht van het gebied? En voor welke uitdagen staat de Waal volgens u in de toekomst? Al deze informatie is van grote waarde voor ons, want wie vertelt de verhalen van de Waal nu beter dan de mensen die er leven?

Waalvonden op 10 en 17 maart
De Waalavonden hebben ons als projectteam inzicht gegeven in de kwaliteiten en de uitdagingen voro de Waal in de toekomst, u kunt de verslagen en de opgaven onder aan deze pagina inzien. Vervolgens hebben we doorgepraat met een kleinere groep afgevaardigden (de klankbordgroep) en hebben we de Waalvisie tot in detail uitgewerkt.

Informatieavond 9 november
Nu is het moment dat we kunnen laten zien wat de afgelopen maanden allemaal hebben opgebracht. U bent van harte welkom daar op 9 november bij te zijn in Rijsoord. Lees hieronder alles over wat er op 9 november te zien is en hoe zich kunt aanmelden.