Waal haventje

Het Waalhaventje is één van de zeldzame plekken aan de Waal waar je vrij zicht hebt op het water. Het heeft potentie om een levendige plek te worden met een meer natuurlijke inrichting.

Het Waalhaventje is een van de zeldzame plekken aan de noordoever van de Waal waar vrij zicht is op het water. Van oudsher liggen hier bootjes, maar er is nooit echt sprake geweest van officiële ligplaatsen. Zodoende is de plek in de afgelopen jaren sterk verommeld. Na een opruimslag liggen de meeste bootjes er weer wat netter bij, maar de plek biedt potentie voor de aanleg van een echt haventje, waar een levendige plek kan ontstaan. Het overgrote gebied is nu in gebruik als paardenweide. Hier liggen kansen om het gebied een meer natuurlijke inrichting te geven zoals ook het nieuwste deel van de Wevershoek. Met als belangrijkste voorwaarde dat het zicht op de Waal gewaarborgd wordt.

Fijne ligplaats

Deze plek biedt kans om eigenaren van kleine boten een fijne ligplaats te bieden, met eenvoudige faciliteiten. Met een (verenigings) gebouw en een terras kan er op deze locatie een levendige plek ontstaan die ook voor mensen die geen ligplaatshouder zijn het bezoeken waard is. Bijvoorbeeld voor een kopje koffie, met uitzicht op de haven en de Waal. De insteekhaven biedt op compacte wijze plek aan ongeveer 50 boten, zonder dat de hele Waaloever ‘geprivatiseerd’ wordt door ligplaatsen. Direct langs de Waaloever kan een wandelpad ontwikkeld worden, iets wat maar op weinig plekken langs de Waal voorkomt. Het gebied houdt een openbaar karakter, met een minimum aan hekken. De huidige paardenweides krijgen een meer natuurlijke inrichting met bloemrijke graslanden, vergelijkbaar met de recent ontwikkelde grasweides bij de Wevershoek. Parkeren is een aandachtspunt vanwege de aansluiting op de Noldijk.

Watersportvereniging

De watersportvereniging is officieel opgericht, als toekomstig gebruikers zijn zij onze vaste gesprekspartners. Ze schuiven regelmatig aan bij de schetstafel, en denken we gezamenlijk na over hoe de exploitatiebegroting sluitend te krijgen. Inmiddels heeft de vereniging een beeld gevormd van hun clubhuis, al bestaan er financieel nog de nodige uitdagingen.  Inmiddels heeft de vereniging ook een eigen website gelanceerd.

 

Informatiebijeenkomst 1 november

Op woensdag 1 november organiseerden wij een informatieavond voor de direct omwonenden en de huidige ligplaatshouders. Aan de uitnodiging werd ruim gehoor gegeven en tijdens de avond toonden wij de eerste schetsen van de nieuwe plannen. Daarnaast waren leden van het bestuur van de kersverse Watersportvereniging aanwezig om de aanwezigen te woord te staan.

Ontwerp

Op de schetstafel heeft de haven verschillende vormen gehad, en nu zijn we op het punt gekomen om alles financieel door te rekenen. Dit doen we zodat we straks niet voor grote verassingen komen te staan. We verwachten dat we snel verder kunnen met het uitwerken tot een definitief ontwerp. Voor het haventje moet het bestemmingsplan worden aangepast. Voor het clubhuis is namelijk nog geen bouwvlak aanwezig, de wijziging is op dit moment in procedure. Mogelijk komt een deel van de steigers op Zwijndrechts grondgebied, omdat de gemeentegrens vrij dicht tegen de oever aan ligt.

 

Op de kaart

Waalhaventje