Wat doen we?

De Landschapstafel wil IJsselmonde recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken en daardoor een stimulans geven aan de economische ontwikkeling van het gebied.

En daar zetten we ons al sinds 2012 met vereende krachten voor in. IJsselmonde moet een aantrekkelijk gebied zijn voor de bijna half miljoen eilandbewoners, maar ook voor iedereen die wat verder weg woont. We stellen ons daarom belangrijke vragen als; Hoe kunnen stad en land in deze regio beter worden verbonden? Hoe kan het gebied duurzaam worden ingericht? En hoe kunnen we er voor zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor ondernemers om zich op IJsselmonde te vestigen?

Overleg aan tafel projecten Groen IJsselmonde

Vertrekpunt

Ons belangrijkste vertrekpunt blijft de visie Deltapoort die in 2012 is opgesteld. Dat betekent dat we voornamelijk aandacht besteden aan het verbeteren en verfraaien van de buitenruimte en versnippering en verrommeling tegen willen gaan. Want hoe fraaier de omgeving is en hoe meer recreatiemogelijkheden er zijn, hoe beter ook het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt. Door middel van een zorgvuldige gebiedspromotie versterken we de vindbaarheid van IJsselmonde en vergroten we het aantal bezoekers. Dat zorgt weer voor meer ruimte voor investeringen in het gebied.

Uitvoeringsprogramma

De drijvende kracht achter onze concrete plannen is het uitvoeringsprogramma, dat in 2016 is opgesteld. Daarin staat de visie Deltapoort vertaalt in concrete plannen om IJsselmonde aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder te maken. Er is tijdens het opstellen van het uitvoeringsprogramma al flink wat energie ontstaan en we zijn dan ook trots op de dingen die we met elkaar al hebben weten te realiseren.