Wat hebben we al bereikt?

Het uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel beschrijft de concrete plannen voor de komende tijd. Maar er is in de afgelopen tijd in samenwerking met verschillende partijen ook al flink wat bereikt. En daar zijn we trots op. Op deze pagina leest u meer over hoe we IJsselmonde in de afgelopen twee jaar al hebben verbeterd.

Polder Buitenland Zwijndrecht

Polder Buitenland

We realiseerden bloemenweides, stadslandbouw
en wandel- en fietsroutes in de Polder Buitenland
in Zwijndrecht.

Donckse velden

Donckse velden

Vlakbij het iconische landgoed Huys ten Donck liggen de Donckse velden. We maakten het gebied toegankelijk voor recreanten en lieten de natuur er opbloeien.

Recreatiegebied Zuidpolder

Recreatiegebied Zuidpolder

We openden 40 hectare nieuw recreatiegebied in de
Zuidpolder en werken nog steeds aan de invulling.

Blauw verbinding Groen IJsselmonde

    Blauwe verbinding

We brachten de Blauwe verbinding tot in het Zuidelijk Randpark. Op én om het water realiseerden we recreatie en in samenwerking met de Stichting Clara Kinderbos werd ook het Clara Kinderbos gemoderniseerd.

Nieuwe Entree Johannapolder

Nieuwe entree Johannapolder

We ontwikkelden een plan om de Johannapolder toegankelijker, fraaier en mooier te maken. We beginnen bij de entree.

Handreiking ruimte voor ruimte Groen IJsselmonde

Handreiking ruimte voor ruimte

We schreven een handreiking om initiatiefnemers en gemeenten te inspireren nieuwe ontwikkelingen mooi in het landschap in te passen.

Belevingsroutes IJsselmonde

Belevingsroutes IJsselmonde

We creëerden belevingsroutes op het eiland. Je kunt ze eenvoudig downloaden via de Abellife app.

Herinrichting Crezéepolder

Herinrichting Crezéepolder

Om de waterveiligheid te vergroten richtten we de Crezéepolder opnieuw in. Met respect voor de natuur en kansen voor recreatie.

Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse

Gebiedsontwikkeling

Hooge Nesse

We maakten van een slib- en gronddepot een aantrekkelijk verblijfs- en recreatiegebied.

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk

Door goede bewegwijzering aan te brengen hebben we de fiets- en wandelroutes weten te verbeteren.

Bekijk de projecten op de kaart

Nieuwe entree Johannapolder

Polder Buitenland

Donckse Velden

Recreatiegebied Zuidpolder

Blauwe verbinding

Handreiking "ruimte voor ruimte"

Belevingsroutes IJsselmonde

Herinrichting Crezeepolder

Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse

Wandel- en fietsknooppuntennetwerk