Wevershoek

Dit kleinschalige recreatieterrein is populair bij recreanten en hondenbezitters van alle leeftijden. Met een aantal kleinschalige verbetering kunnen we het potentieel nog beter benutten.

De Wevershoek is een kleinschalig recreatieterrein. Er zijn ligweiden, een zandstrandje en speeltoestellen voor kinderen aanwezig. Het gebied is geschikt voor watersporters, gezinnen met jonge kinderen en jongeren, maar het is vooral erg populair bij hondenbezitters. Het gebied leent zich goed voor een ommetje en wordt vooral bezocht door recreanten uit de directe omgeving. De Wevershoek heeft door de ligging en de rijk ontwikkelde natuur verschillende potenties. De aanwezige speeltoestellen kunnen bijvoorbeeld vervangen worden door een meer op de natuur geïnspireerde speelomgeving, en de locatie leent zich uitstekend als verhuurpunt van kano’s. Met een kleinschalige seizoensgebonden horeca/kiosk, en door toevoeging van sanitaire voorzieningen als toilet en wasgelegenheid wordt het gebied nog aantrekkelijker voor dagrecreanten.

 

Kwaliteiten benutten

De huidige kwaliteiten van de Wevershoek komen niet overal even goed tot hun recht. Het park is redelijk in zichtzelf gekeerd, en er is maar beperkt zicht op de Waal. Daarnaast wordt het park erg intensief gebruikt door hondenbezitters, waardoor het voor gezinnen met kinderen niet altijd comfortabel recreëren is. Het voorstel is daarom om een zonering aan te brengen in de gebruiksfuncties, en meer zichtrelaties te maken met de Waal. In het gebied rondom het zwemstrandje en de ligweides zijn honden niet langer welkom. Op andere plekken kunnen de honden vrij rond blijven lopen. Op de plek waar zeer recent de kassen stonden is het voorstel om een kleine boomgaard te ontwikkelen, passend bij het Waalkarakter. Een trekpont moet zorgen voor een verbinding tussen de Wevershoek en het Waalbos. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de doorvaarbaarheid van de Waal; andere gebruikers mogen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden. De kabels van de trekpont komen daarom voldoende diep te liggen.

Recreatieterrein

Aanpak

De start van de aanpak voor deze sleutelplek staat voor 2018 gepland. Ondertussen hebben er al wel een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo zijn de kassen die hier vroeger stonden inmiddels gesaneerd, met de bedoeling de leeggekomen ruimte toe te voegen aan het natuur- en recreatiegebied.

Staatsbosbeheer heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van de bomen in het gebied. Er is gebleken dat heel veel van de essen ziek zijn, waardoor er voor het einde van 2018 een grootschalig onderhoud gepland staat.

Op de kaart

Wevershoek