Wie zijn we?

Groen IJsselmonde is een initiatief van de Landschapstafel IJsselmonde. De Landschapstafel IJsselmonde is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon. Het doel van de landschapstafel is om een stimulans te geven aan het verhogen van de biodiversiteit en het recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het groene landschap en daarmee aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat. 

 

Slagkracht door samenwerking

De Landschapstafel IJsselmonde bestaat sinds 2015. De intentie van de samenwerking is om samen na te denken over de groenblauwe omgeving op IJsselmonde en om samen projecten te realiseren die natuur, landschap en recreatie versterken. Deze gezamenlijkheid geeft ons slagkracht.

 

Nieuwe visie

Eind 2019 hebben we onze nieuwe visie voor de komende jaren gepresenteerd: Landschapspark Eiland IJsselmonde. We hopen de plannen die hierin beschreven zijn de komende jaren te kunnen realiseren.

Bestuur

Voorzitter
Mevr. J. de Witte (burgemeester Albrandswaard)

Bestuursleden
Dhr. R. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)
Dhr. L. Heezen (gemeente Albrandswaard)
Dhr. P. Meij (gemeente Ridderkerk)
Dhr. B. Wijbenga-Van Nieuwenhuizen (gemeente Rotterdam)
Mevr. J. van Dongen (gemeente Zwijndrecht)
Dhr. P. Luijendijk (gemeente Barendrecht)
Dhr. N. de Snoo (Staatsbosbeheer)
Dhr. H. van der Drift (Waterschap Hollandse Delta)
Dhr. M. Houtzagers (Stichting Zuid-Hollands Landschap)
Dhr. G. Doornbos (Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon)

Ondersteuning
Mevr. J. Verloop – procesmanager
E-mail: j.verloop@bar-organisatie.nl