Wie zijn we?

Groen IJsselmonde is een initiatief van de Landschapstafel. De Landschapstafel is een samenwerking van gemeenten op het eiland IJsselmonde, Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, Zuid Hollands landschap en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde en zet zich in voor het regionale groen, recreatie en de kwaliteit van het landschap rondom de steden en dorpen op IJsselmonde.

In 2010 besloten de gemeenten op het eiland IJsselmonde samen met de toenmalige Stadsregio Rotterdam, de Regio Drechtsteden, het Havenbedrijf Rotterdam, het Waterschap Hollandse Delta, de ministeries van IenM en EL&I en de provincie Zuid-Holland de handen ineen te slaan om versnippering en verrommeling een halt toe te roepen. Daarmee was de stuurgroep Deltapoort een feit. In 2012 ontwikkelde de stuurgroep Deltapoort een visie op het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht met als belangrijkste doel het weer een ‘leefbaar’ gebied te maken.

Logo's IJsselmonde

Van Deltapoort naar Landschapstafel

In 2015 heeft de samenwerking binnen Deltapoort plaats gemaakt voor de Landschapstafel. De Landschapstafel bouwt vooralsnog verder op de bestaande visie Deltapoort, maar is zich meer gaan richten op de daadwerkelijke uitvoering. Een belangrijke stap in die aanpak is het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is een concreet plan voor de ontwikkeling van groen, landschap en recreatie voor de komende 5 jaar. Door samen te werken aan de uitvoering ontwikkelen de partijen meer slagkracht om dingen voor elkaar te krijgen.

Landschapstafel

De rol van de Landschapstafel

De overheid in het algemeen neemt vandaag de dag verschillende rollen aan. Afhankelijk van de situatie kan de overheid stimuleren, enthousiasmeren, faciliteren of het initiatief nemen. Deze manier van werken geldt ook voor de Landschapstafel. Afhankelijk van de inhoud van de projecten uit het uitvoeringsprogramma bepaalt de Landschapstafel welke rol er wordt ingenomen.