Wie zijn we?

Groen IJsselmonde is een initiatief van de Landschapstafel IJsselmonde. De Landschapstafel IJsselmonde is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon. Het doel van de landschapstafel is om een stimulans te geven aan het verhogen van de biodiversiteit en het recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het groene landschap en daarmee aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat. 

Slagkracht door samenwerking

In 2015 heeft de samenwerking binnen Deltapoort plaats gemaakt voor de Landschapstafel. De Landschapstafel bouwt vooralsnog verder op de bestaande visie Deltapoort, maar is zich meer gaan richten op de daadwerkelijke uitvoering. Een belangrijke stap in die aanpak is het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma is een concreet plan voor de ontwikkeling van groen, landschap en recreatie voor de komende 5 jaar. Door samen te werken aan de uitvoering ontwikkelen de partijen meer slagkracht om dingen voor elkaar te krijgen.

Bestuur

Voorzitter
Mevr. J. de Witte (burgemeester Albrandswaard)

Bestuursleden
Dhr. R. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)
Dhr. L. Heezen (gemeente Albrandswaard)
Dhr. P. Meij (gemeente Ridderkerk)
Dhr. B. Wijbenga-Van Nieuwenhuizen (gemeente Rotterdam)
Mevr. J. van Dongen (gemeente Zwijndrecht)
Dhr. P. Luijendijk (gemeente Barendrecht)
Dhr. N. de Snoo (Staatsbosbeheer)
Mevr. P van Nes (Waterschap Hollandse Delta)
Dhr. M. Houtzagers (Stichting Zuid-Hollands Landschap)
Dhr. G. Doornbos (Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon)

Ondersteuning
Dhr. R. Berkers – procesmanager