Wie zijn we?

Groen IJsselmonde is een initiatief van de Landschapstafel IJsselmonde. De Landschapstafel IJsselmonde is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon. Het doel van de landschapstafel is om een stimulans te geven aan het verhogen van de biodiversiteit en het recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het groene landschap en daarmee aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat. 

 

Slagkracht door samenwerking

In 2015 heeft de samenwerking binnen Deltapoort plaats gemaakt voor de Landschapstafel. De Landschapstafel heeft de eerste jaren inhoudelijk voortgebouwd op de bestaande visie Deltapoort, maar is zich meer gaan richten op de daadwerkelijke uitvoering. Gezamenlijk hebben we daartoe een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld dat nu volop in uitvoering is. Eind 2019 hebben we onze visie voor de komende jaren gepresenteerd: Landschapspark Eiland IJsselmonde. Door samen te werken aan de uitvoering ontwikkelen de partijen meer slagkracht om dingen voor elkaar te krijgen. 

 

Uitvoeringsprogramma 2016-2019

De Landschapstafel IJsselmonde bestaat sinds 2015. Het eerste jaar was de belangrijkste activiteit het opstellen van een meerjarenuitvoeringsprogramma. Speerpunten in dit Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde zijn:

  • Gebiedsmarketing
  • Versterken van de routestructuren
  • Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Waalvisie
  • Het ondersteunen van particuliere initiatieven
  • Het ondersteunen van gebiedsimpulsen

Het Uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde is aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Door de provincie is vervolgens subsidie toegekend voor de uitvoering van dit programma, dit op voorwaarde dat er vanuit de regio minimaal een gelijk bedrag wordt geïnvesteerd in het programma. In de periode 2016 en 2019 is door de Landschapstafel hard gewerkt aan de uitvoering van het programma. En met succes, circa 20 projecten hebben financiering ontvangen. Een deel van deze projecten is al afgerond, andere zijn nu in uitvoering.

Ons belangrijkste vertrekpunt blijft de visie Deltapoort die in 2012 is opgesteld. Dat betekent dat we voornamelijk aandacht besteden aan het verbeteren en verfraaien van de buitenruimte en versnippering en verrommeling tegen willen gaan. Want hoe fraaier de omgeving is en hoe meer recreatiemogelijkheden er zijn, hoe beter ook het vestigingsklimaat voor ondernemers wordt. Door middel van een zorgvuldige gebiedspromotie versterken we de vindbaarheid van IJsselmonde en vergroten we het aantal bezoekers. Dat zorgt weer voor meer ruimte voor investeringen in het gebied.

 

Bestuur

Voorzitter
Mevr. J. de Witte (burgemeester Albrandswaard)

Bestuursleden
Dhr. R. Lafleur (gemeente Hendrik-Ido-Ambacht)
Dhr. L. Heezen (gemeente Albrandswaard)
Dhr. P. Meij (gemeente Ridderkerk)
Dhr. B. Wijbenga-Van Nieuwenhuizen (gemeente Rotterdam)
Mevr. J. van Dongen (gemeente Zwijndrecht)
Dhr. P. Luijendijk (gemeente Barendrecht)
Dhr. N. de Snoo (Staatsbosbeheer)
Mevr. P van Nes (Waterschap Hollandse Delta)
Dhr. M. Houtzagers (Stichting Zuid-Hollands Landschap)
Dhr. G. Doornbos (Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon)

Ondersteuning
Dhr. R. Berkers – procesmanager