Subsidie routenetwerk

In 2020 stelde de Landschapstafel IJsselmonde investeringsbudget beschikbaar voor goede initiatieven die bijdragen aan een sterk recreatief routenetwerk op het eiland IJsselmonde. Projecten (fysieke investeringen) die de situatie verbeteren op het land of op het water konden een subsidieaanvraag indienen. Eind 2020 heeft het bestuur van de Landschapstafel besloten aan welke projecten subsidie wordt toegekend.

Indiener
Project
Stichting Zuid- Hollands Landschap Hybride voetveer Sophiapolder
Gemeente Ridderkerk Herinrichting De Nes (realisatie brug)
Gemeente Zwijndrecht Natuurleerpad ’t Waaltje
Gemeente Barendrecht Blauwe Verbinding – bevaarbaarheid, beleving, biodiverstiteit
Gemeente Albrandswaard Blauwe Verbinding – bevaarbaarheid, beleving, biodiverstiteit
Maatschap Hofstede de Paradijshoeve Parkeerfaciliteiten voor bezoekers van de Crezéepolder
Staatsbosbeheer Stad-land verbindingen Valckesteinse bos met Hoogvliet en omgeving

Na de toekenning van deze subsidies zijn de financiële middelen voor de versterking van de routestructuren (vooralsnog) uitgeput. Er kunnen dus geen nieuwe subsidieaanvragen worden ingediend.